Wonen, werken en tijdelijk verblijven op het Pleynkwartier

Wonen, werken en tijdelijk verblijven op het Pleynkwartier Afgelopen februari, toen er vanwege corona van feestjes nog niet echt sprake kon zijn, viel er bij Pleyade toch veel heuglijks te vieren. Het college van B&W van de gemeente Arnhem keurde het masterplan voor de bouw van de woonomgeving Pleynkwartier goed. Het was een belangrijke stap, […]

Vorderingen

Vorderingen Pleynkwartier Nadat er in maart vanuit de gemeente Arnhem een positief bericht is gekomen over het ingediende Masterplan Pleynkwartier is de volgende fase gestart. Deze fase gaat over de voorbereidingen in aanloop naar het starten van de bestemmingsplanprocedure.   Deze voorbereidingen doen wij samen en in nauw overleg met onze partners en de gemeente. […]

Masterplan akkoord!

Masterplan akkoord! Woonomgeving Pleynkwartier kan van start De eerste belangrijke mijlpaal in de ontwikkeling van het Pleynkwartier is bereikt; het masterplan is goedgekeurd door gemeente Arnhem. Dit betekent dat er officieel gestart kan worden met de ontwikkeling van de nieuwe woonomgeving aan de Slochterenweg in Arnhem-Zuid. Masterplan Pleynkwartier Bij Pleyade zijn we erg blij dat […]

Klankbordgroep Pleynkwartier van start gegaan

Klankbordgroep Pleynkwartier van start gegaan Op woensdag 15 december heeft de eerste klankbordgroep bijeenkomst plaatsgevonden van het Pleynkwartier. Deze online bijeenkomst stond in het kader van kennismaking.   Uitleg sessies klankbordgroep De klankbordgroepen zijn er voor de omwonenden van het toekomstige Pleynkwartier. We willen graag mensen de mogelijkheid geven om mee te denken met het […]

Bijeenkomst Stichting Bewoners Vredenburg

Bijeenkomst Stichting Bewoners Vredenburg goed bezocht! Dinsdag 26 oktober vond het bewonersoverleg Vredenburg plaats. Deze werd georganiseerd in het wijkcentrum Vredenburcht te Arnhem. We zijn ontzettend blij dat we daar als gast mochten spreken over het Pleynkwartier en een oproep konden doen aan de aanwezigen om zich aan te sluiten bij de klankbordgroep.     […]

Hoge opkomst bij informatiebijeenkomsten Pleynkwartier

Hoge opkomst bij informatiebijeenkomsten Pleynkwartier Gisteren hebben er twee informatiebijeenkomsten plaatsgevonden voor omwonenden in de wijk. Deze vond plaats op het terrein waar in de toekomst het Pleynkwartier gerealiseerd gaat worden. We zijn ontzettend blij met de hoge opkomst en positieve reacties.   We kijken met trots en enthousiasme terug op de bijeenkomsten. We hebben […]