Bijeenkomst Stichting Bewoners Vredenburg goed bezocht!

Dinsdag 26 oktober vond het bewonersoverleg Vredenburg plaats. Deze werd georganiseerd in het wijkcentrum Vredenburcht te Arnhem. We zijn ontzettend blij dat we daar als gast mochten spreken over het Pleynkwartier en een oproep konden doen aan de aanwezigen om zich aan te sluiten bij de klankbordgroep.

Het bewonersoverleg van Vredenburg werd afgelopen dinsdag goed bezocht. We hebben de aanwezigen verteld over de woonomgeving en de visie van Pleyade bij het te realiseren plan. Vervolgens is er gedeeld dat wij graag met de omwonenden in gesprek gaan – en blijven – door middel van het opzetten van een klankbordgroep. Hiervoor worden een aantal bijeenkomsten georganiseerd en zullen er projectgroepen gevormd worden die zich met verschillende thema’s en ideeën kunnen gaan bezighouden. Denkt u graag mee met ons en wenst u zich op te geven voor de klankbordgroep? Meld u dan aan door een e-mail met uw gegevens te sturen naar communicatie@pleyade.nl.

De vragen en antwoorden die tijdens deze en eerdere bijeenkomsten aan bod zijn gekomen, kunt u teruglezen bij de veelgestelde vragen op deze website. Mocht u nog andere vragen hebben dan kunt u altijd contact opnemen via communicatie@pleyade.nl. Uiteraard blijven wij alle omwonenden op de hoogte houden van de ontwikkelingen. De stappen die gezet worden zijn zichtbaar in een stappenplan die u hier vindt. Wanneer het Masterplan beschikbaar is, zullen wij deze ook op de website plaatsen. Houdt u dus vooral de website in de gaten.