Nieuws

Vorderingen Pleynkwartier

Nadat er in maart vanuit de gemeente Arnhem een positief bericht is gekomen over het ingediende Masterplan Pleynkwartier is de volgende fase gestart. Deze fase gaat over de voorbereidingen in aanloop naar het starten van de bestemmingsplanprocedure.

3D impressie plan

Masterplan akkoord! Woonomgeving Pleynkwartier kan van start

De eerste belangrijke mijlpaal in de ontwikkeling van het Pleynkwartier is bereikt; het masterplan is goedgekeurd door gemeente Arnhem. Dit betekent dat er officieel gestart kan worden met de ontwikkeling van de nieuwe woonomgeving aan de Slochterenweg in Arnhem-Zuid.

Klankbordgroep Pleynkwartier van start gegaan

Op woensdag 15 december heeft de eerste klankbordgroep bijeenkomst plaatsgevonden van het Pleyn-kwartier. Deze online bijeenkomst stond in het kader van kennismaking.

Start archeologisch onderzoek Pleynkwartier

Op dinsdag 11 januari (week 2) zal er gestart worden met het archeologische onderzoek op het terrein van het Pleynkwartier.

Hoge opkomst bij informatiebijeenkomsten Pleynkwartier

Gisteren hebben er twee informatiebijeenkomsten plaatsgevonden voor omwonenden in de wijk. Deze vond plaats op het terrein waar in de toekomst het Pleynkwartier gerealiseerd gaat worden.

Bijeenkomst Stichting Bewoners Vredenburg goed bezocht!

Dinsdag 26 oktober vond het bewonersoverleg Vredenburg plaats. Deze werd georganiseerd in het wijkcentrum Vredenburcht te Arnhem.

Veel dank voor uw bericht.
U ontvangt binnen twee weken een antwoord via e-mail.