Klankbordgroep Pleynkwartier van start gegaan

Op woensdag 15 december heeft de eerste klankbordgroep bijeenkomst plaatsgevonden van het Pleynkwartier. Deze online bijeenkomst stond in het kader van kennismaking.

Uitleg sessies klankbordgroep

De klankbordgroepen zijn er voor de omwonenden van het toekomstige Pleynkwartier. We willen graag mensen de mogelijkheid geven om mee te denken met het Pleynkwartier. Dit houdt in dat er structurele bijeenkomsten worden georganiseerd. Er zullen steeds verschillende onderwerpen behandeld worden, zoals historie & cultuur, natuur, verkeer en parkeren. We willen graag met de omwonenden in gesprek blijven tijdens de realisatie van het Pleynkwartier.

Tijdens de eerste bijeenkomst zijn de eerste vragen over het Pleynkwartier besproken. De meeste van deze vragen gingen over het parkeren en de toenemende verkeersdrukte in de wijk. De wijk heeft een onafhankelijk rapport laten opstellen over de toenemende verkeersdrukte in de wijk. Verder kwamen er ook vragen over de beschikbaarheid van het Masterplan. Deze zal hoogstwaarschijnlijk eind januari 2022 gepubliceerd worden, nadat deze is besproken in B&W en Pleyade de kans heeft gehad de medewerkers hierover te informeren.

Communicatie concept

Gedurende de ontwikkeling van de woonomgeving blijven we steeds communiceren met alle belanghebbenden. Hiervoor is een communicatie concept ontwikkeld. Het belangrijkste uitgangspunt hierbij zijn de mensen, zoals de omwonenden, toekomstige bewoners, gemeente, zorgmedewerkers en ondernemers. Dit concept is toegelicht tijdens de bijeenkomst. Het concept zal uiteindelijk terug te zien zijn in alle communicatie uitingen rondom het Pleynkwartier.