Masterplan akkoord!

Woonomgeving Pleynkwartier kan van start

De eerste belangrijke mijlpaal in de ontwikkeling van het Pleynkwartier is bereikt; het masterplan is goedgekeurd door gemeente Arnhem. Dit betekent dat er officieel gestart kan worden met de ontwikkeling van de nieuwe woonomgeving aan de Slochterenweg in Arnhem-Zuid.


Masterplan Pleynkwartier

Bij Pleyade zijn we erg blij dat de gemeente Arnhem het masterplan heeft goedgekeurd. In het masterplan staat zowel de strategie als een ontwerp van het Pleynkwartier. Het doel van het masterplan is om een visie op lange termijn te concretiseren. De basis is het uitstippelen van doelstellingen en criteria voor de woonomgeving. Pas nadat de gemeente Arnhem akkoord is gegaan met het plan, kan  er daadwerkelijk verder gegaan worden met de ontwikkeling. Vandaag is dit akkoord na een voorbereidingsperiode van meerdere jaren afgegeven door de gemeente.


Doelstelling Pleynkwartier

Het grootste deel van de ouderen blijft wonen in zijn eigen huis. Slechts een paar procent moet op hoge leeftijd verhuizen naar een meer beschermde omgeving, zoals een verpleeghuis. In principe kan iedereen lang thuis blijven wonen, óók als er zorg nodig is. De twee elementen die zelfstandig wonen met zorg in de weg staan zijn de behoefte aan acute niet- planbare zorg en/ of het ontbreken, tekortschieten of overvraagd zijn van een steunstructuur (mantelzorg). Pleyade creëert  met partners met het Pleynkwartier een eigen leefomgeving voor ouderen. Er wordt niet bij ons of bij Pleyade gewoond. Wij komen bij hen om zorg te verlenen en hen waar nodig te helpen bij het leven dat zij willen blijven leiden. Het leven en het mogelijk maken van de wensen van de bewoner staan voorop. Pleyade is een goede buur en wil mogelijkheden creëren om met bewoners in de wijk samen te leven, te werken en te recreëren. Cruciaal voor het samen leven op deze wijze, is dat er draagkracht is in de wijk. Een mix van jong en oud, gezond en minder vitaal, mobiel en immobiel, mensen in verschillende levensfasen met verschillende ondersteuningsvragen.

Het volledige masterplan is hier in te zien.


Toekomst Pleynkwartier

Nu het masterplan is goedgekeurd is de volgende stap in het proces om een concept voorstel inrichtingsplan op te stellen. Hierin wordt uitgewerkt hoe de woonomgeving Pleynkwartier precies wordt ingericht. U kunt hierbij denken aan bijvoorbeeld natuur en toegankelijkheid. Hierbij is het belangrijk dat het aansluit bij de omgeving. Wanneer dit concept voorstel klaar is zal het besproken worden met de omwonenden.

Bekijk hier het proces van het Pleynkwartier.


Klankbordgroepen Pleynkwartier

We vinden het erg belangrijk om de omwonenden te betrekken bij de ontwikkeling van het Pleynkwartier. Door de klankbordgroepen die zijn opgericht kunnen de omwonenden input leveren over verschillende onderwerpen, zoals natuur en historie behoud. Het is altijd nog mogelijk om hierbij aan te sluiten door een e-mail te sturen naar communicatie@pleyade.nl. Verder zal er in het voorjaar van 2022 een nieuwe bijeenkomst worden georganiseerd voor de omwonenden.