Pleynkwartier

Wonen, werken en tijdelijk verblijven op het Pleynkwartier

Afgelopen februari, toen er vanwege corona van feestjes nog niet echt sprake kon zijn, viel er bij Pleyade toch veel heuglijks te vieren. Het college van B&W van de gemeente Arnhem keurde het masterplan voor de bouw van de woonomgeving Pleynkwartier goed. Het was een belangrijke stap, die de beoogde bouwstart in 2023 verder binnen bereik brengt. Het plan laat zien hoe heel verschillende mensen straks, als de laatste bouwkraan is vertrokken, in deze nieuwe woonomgeving gaan wonen, werken en tijdelijk verblijven. Bijzonder is ook dat mensen met en zonder zorgvraag naast elkaar komen te wonen.

Aan de gemeentelijke goedkeuring ging een langdurig overlegtraject vooraf met tal van betrokkenen. Maar tijd kan relatief zijn, weet manager Remko Meek: „Partijen meekrijgen in de visie, zodat ze hun goedkeuring geven en jij als organisatie verder kunt, is niet makkelijk.
Die dingen vereisen geduld. Kijk je achterom, ben je plotsklaps vijf jaar verder.”


Prikkelende gedachte


Het stuk braakliggende grond waar straks het Pleynkwartier staat, oogt nu nog verwilderd. Nóg, want volgend jaar verrijst daar een unieke woonomgeving met ongeveer 120 huur- en koopwoningen en appartementen, naast 120 tijdelijke woonruimten voor mensen die bijvoorbeeld moeten revalideren. Het is een bijzondere combinatie die het Pleynkwartier als woonlocatie uniek maakt, weet Remko. „Wij vinden het belangrijk dat mensen zo lang mogelijk hun eigen leven kunnen blijven leven, op een fijne woonplek waar zij zich thuis voelen. Wonen staat bij ons voorop. De visie van Pleyade draagt daarnaast bij aan het werkplezier van de medewerkers van het Pleynkwartier. De medewerkers zijn nu al bezig met onze ‘nieuwe’ manier van werken. Deze maakt het contact met de bewoners spontaner en persoonlijker.”

‘Wij hebben de ervaring dat je sneller herstelt in een omgeving waar je je op je gemak voelt. Op het Pleynkwartier besteden wij daar veel tijd aan’

– Remko Meek


Tijdelijke woonruimten


Op het Pleynkwartier vind je straks ook tijdelijke, volledig ingerichte woonruimten en uitgebreide herstelvoorzieningen. Er komt bijvoorbeeld een zwembad ten behoeve van het herstel maar ook ter ontspanning voor de bewoners van het Pleynkwartier. Remko: „Wij hebben de ervaring dat je sneller revalideert in een omgeving waar je je op je gemak voelt. Op het Pleynkwartier besteden wij daar veel tijd aan. Behalve om te herstellen zijn de tijdelijke woningen ook bedoeld om mantelzorgers te ontlasten. Doordat wij tijdelijk de zorg van hen overnemen, kunnen zij hun eigen leven beter in balans houden.”


Koop- en huurwoningen


De koop- en huurwoningen op het Pleynkwartier sluiten helemaal aan bij de visie van Pleyade op wonen en zorg. „De bewoners richten zelf hun woning in. Deze zijn compleet: ze hebben een eigen voordeur met huisnummer, keuken, badkamer, eventueel extra woonruimte, een eigen aansluiting voor televisie, internet en de wasmachine, om maar wat te noemen. Ook komen er gemeenschappelijke ruimten waar bewoners elkaar kunnen ontmoeten en waar ze
– als ze geen zin hebben om te koken – terechtkunnen voor een maaltijd. Wij bouwen levensloopbestendig. Dat wil zeggen dat de woningen makkelijk aan te passen zijn aan een veranderende zorgbehoefte als je ouder wordt. Want dat is precies wat je wilt: zo lang mogelijk blijven wonen in je vertrouwde woonomgeving, met alle comfort en ondersteuning dichtbij.”


Samenwerking


Voor het realiseren van het Pleynkwartier werkt Pleyade samen met de projectontwikkelafdeling van Van der Valk Investments – inderdaad, de bekende horecafamilie van de toekan. De samenwerking kwam om verschillende redenen tot stand. Remko: „Van der Valk Investments ontwikkelt het hele project en brengt het op de markt: de huur- en koopwoningen en appartementen, de tijdelijke verblijven en de commerciële ruimten op
de begane grond. Wij hebben gekozen voor Van der Valk vanwege hun kennis en ervaring op het gebied van gastvrijheid, maar ook op het gebied van eten en drinken, schoonmaak en bedlinnen. Deze ervaring maakt dat wij ook slimmer kunnen werken. Vanuit hun focus op hospitality zijn zij uitermate bedreven in het verwennen van bewoners die vanwege herstel in een van de tijdelijke woningen verblijven. Het ‘vakantiegevoel’ dat zij gasten kunnen geven gaat zeker bijdragen aan hun herstel.”

Wonen in de nabijheid


Remko erkent dat de visie van Pleyade haaks staat op de aloude opvatting die je vaak nog in de ouderenzorg tegenkomt: die van de in het verpleeghuis ‘opgenomen’ ouderen – een vreselijk woord, vindt Remko – die na hun opname flink moeten inleveren op zelfstandigheid en levenskwaliteit. „Bij het Pleynkwartier werkt het heel anders. Hier bepalen bewoners zoveel mogelijk zélf hun dag. Zij bepalen ook hoe zij hun woning willen inrichten, wat en waar zij willen eten en wanneer het tijd wordt om naar bed te gaan. Geen roosters, geen schema’s. Dat is heel normaal, vinden wij. In en om het Pleynkwartier wonen, leven en werken bewoners en mantelzorgers straks samen. Het is een wens die je in de samenleving steeds vaker hoort. En natuurlijk staan de professionals straks vierentwintig uur per dag paraat om zorg te verlenen en om de bewoners en eventueel hun mantelzorgers te ondersteunen.”

‘Dat is precies wat je wilt: zo lang mogelijk blijven wonen in je vertrouwde woonomgeving, met alle comfort en onder-steuning dichtbij’

Geen wijkfuncties overnemen


Met het Pleynkwartier kiest Pleyade niet de makkelijkste weg, maar wél de leukste, zo verklapt het masterplan. Op het terrein komen hoogbouw en laagbouw. Rondom, op de begane grond van de hogere gebouwen, komen voorzieningen waar de hele wijk van profiteert: een medisch centrum met huisartsen en fysiotherapeuten, de tandarts en horeca. Remko benadrukt dat het niet de bedoeling is dat Pleyade bestaande functies vanuit de wijk of het nabijgelegen Kronenburg overneemt.
„De diensten van de huurders van de commerciële ruimten zijn aanvullend op wat er nu al is. Wel maken zij wonen voor de bewoners in de directe omgeving van het Pleynkwartier extra comfortabel.”


Succesvol maken


Het realiseren van een unieke woonomgeving als het Pleynkwartier vergt behalve visie bovenal een lange adem. „Door het concept slim uit te rollen en andere partijen bij het project te betrekken, zoals Van der Valk en de betalende huurders in de ruimten op de begane grond, verschijnen ineens allerlei mogelijkheden in beeld die onze plannen met het Pleynkwartier uitvoerbaar maken. Dat is geen makkelijke weg; partijen moeten vertrouwd raken met ons concept, er de waarde van willen inzien voor bewoners en tijdelijke bewoners, en er ook echt aan willen bijdragen om het succesvol te maken.”


Populair woongebied


Arnhem-Zuid is een fijn en levendig gebied voor wonen en recreëren. Het gebied rond de wijk Vredenburg is populair bij Arnhemmers en mensen van buiten.
Er zijn volop voorzieningen zoals supermarkten, winkels en horeca, er is een groot winkelcentrum en er zijn goede verbindingen met het openbaar vervoer. „De plek waar het Pleynkwartier komt, waar vroeger de Martinushof stond, doet in zijn huidige vorm afbreuk aan Vredenburg”, meent Remko. „Maar als het Pleynkwartier met alle voorzieningen straks klaar is, vult het de omgeving prachtig aan. Het Pleynkwartier wordt met parkeergarages helemaal autoluw gemaakt en voetgangers en fietsers krijgen er ruim baan.
Er is ook speciale aandacht voor een goede verbinding met de omliggende wijk. De passerelle, de loop- en fietsverbinding met het winkelcentrum, blijft bestaan. Met het Pleynkwartier verbetert de uitstraling van de wijk, en dat heeft gevolgen voor ieders woongenot.“


Comfortabel ouder worden


Op het Pleynkwartier wonen straks mensen mét en zonder zorgbehoefte als buren samen. Deze laatste groep proeft het buitenkansje: wonen in een fijne, open gemeenschap waar mensen tijd hebben voor elkaar, naar elkaar omkijken en waar het comfortabel ouder worden is, met het gemak van de professionals van Pleyade in de buurt.
Inmiddels staan de neuzen van de stakeholders in
de goede richting. Klankbordgroepen, waarin ook buurtbewoners zitten, praten mee over de invulling van het plan. Alles voor dat ene doel: de best mogelijke bouwstart in 2023. Remko is blij met de bereikte mijlpaal. „De visie op wonen en zorg voor ouderen is blijkbaar overgekomen bij andere partijen: gaan voor wat nog wél kan in plaats van kijken naar wat niet kan. Met de gemeentelijke goedkeuring is de weg nu vrij om door te pakken. Deze erkenning betekent dat de gemeente achter ons staat. Zij ondersteunt ons om van het Pleynkwartier echt een bruisende woonomgeving te maken, waar jong en oud
fijn samen kunnen wonen.”